Tréning

Önmagunk megismerése kaland, amely váratlan messzeségekbe és mélységekbe vezet.”Carl Gustav Jung

Érzelmeink hatásai

Akár akarjuk, akár nem, érzelmeink hatással vannak gondolkodásunkra, döntéseinkre, motivációinkra. Másképp gondolkodunk, ha örömteli, oldott állapotban és megint másképpen, ha feszültebbek vagyunk. Ilyenkor más-más aspektus kerül a nézőpontunk középpontjába, amely hatására születik meg a döntés. Amikor örülünk, akkor belső motivációnk magas szinten mozog, míg ha borongósabb hangulatban vagyunk, akkor csökken intenzitásának ereje.

Ez a belső motiváció az, amely hatással van munkateljesítményünkre is. Ha az önismeret által rálátunk saját magunkra, meghatározhatjuk céljainkat és ennek tudatában döntünk, hogy a munka világban jó helyen vagyunk-e, vagy nem tudjuk összeegyeztetni, akkor ezt a kettősséget munkahelyváltással oldjuk fel.

A szervezetek számára is fontos, ha munkatársaik rendelkeznek megfelelő önismerettel, mert a belső motivációik által nincs szükség külön ösztönzésre. A magas szintű motivációval rendelkező ember szervezetbe illesztését követően már képes az elvárt teljesítmény nyújtására. Mindezt örömmel teszi, ezáltal csökken a fluktuáció, a kulcsemberek nem vándorolnak el, kevesebb betöltetlen álláshely lesz a szervezetnél, növekszik a cég teljesítménye.

Csoportos tanácsadás

A csoportos tanácsadás az ismeretszerzés szempontjából két –az egyéni kompetenciák és a társas készségek – szintjén támogatja az egyén fejlődését.

Egyrészt lehetőséget nyújt a személyes kompetenciák megismerésén keresztül önmagunk mélyebb megértésére, másrészt felfedezhetjük társas készségeink aktuális állapotát és saját élmény megélése által fejleszthetjük képességeinket.

A fejlesztés alkalmat kínál új ismeretek elsajátítására, új élmények megélésére, új viselkedésminták kipróbálására.

A résztvevő a meglévő és új tapasztalatai integrálását követően a megszerzett ismereteit képessé válik konkrét élethelyzetekbe – akár a munka világáról, akár magánéletről is legyen szó – történő átültetésére.

A személyes kompetenciák megismerésével az egyén

  • felfedezi erős és gyenge oldalait

  • meghatározza az önbecsülés aktuális szintjét

  • beazonosítja az optimizmus és elköteleződés meglétét.

A társas készségek fejlesztésével növelhető

  • mások érzelmeinek megértése

  • a különbözőségből adódó előnyök felismerése és felhasználása

  • a csoport összhangjának a megteremtése

  • az együttműködés és konfliktuskezelés képessége.

Nem látod a valódi arcodat? Tégy lépéseket a fehér foltjaidon túl!

Szeretnéd, ha munkatársaid teljesítménye növekvő tendenciát mutatna? Kérj ingyenes konzultációt és beszéljük meg a lehetőségeket!

Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket; ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek.”

Johann Wolfgang von Goethe

Oszd meg ismerőseiddel