Tanácsadás

A szervezeti életben az a kihívás, hogy az embereket közös erőfeszítésekben kössük össze.”

Peter Block

A szervezetek, így a kis-, és középvállalkozások is élő organizmusnak tekinthetőek, mert gondolkodnak, éreznek, értékeik és motivációik befolyásolják a döntéseiket, tetteiket.

Ebben a közegben vállalnak munkát az emberek, ám nem mindegy milyen céllal, motivációval, elkötelezettséggel lépnek be a szervezetbe.

Nem mindegy az sem, hogy a szervezetben milyen mértékben hasznosíthatja, használhatja a meglevő értékeit, tudását, tapasztalatait.

Azok a szervezetek működnek sikeresen, ahol lehetőséget kapnak a munkatársak, hogy azokban a döntési folyamatokban, amelyek a munkájukat közvetlenül érintik, részt vehetnek. Ezáltal nagyobb erőfeszítéseket tesznek és ezzel egyidejűleg nő az elkötelezettségük is. Elkötelezettség nélkül nehézkes a szervezet működtetetése.

Ha az elkötelezettség szintje jelentősen csökken, felüti fejét az elégedetlenség, és megindul az elvándorlás.

Mondhatja azt a vezetés, bőven van munkaerő-kínálat, válogathatok, de a fluktuációnak költsége van. Nemcsak közvetlenül pénzben kifejezhető értéke, hanem pénzben csak nehezen mérhető értéke is. A távozó munkaerő magával viszi a tudását, tapasztalatait is. Az új munkavállalónak időre van szüksége, hogy ezeket az ismereteket megszerezze és alkalmazza, a szervezet pedig profitáljon munkájából.

A megfelelő munkaerő foglalkoztatása miatt fontos, hogy a kiválasztás a szervezethez illeszkedő egyéni és szakmai kompetenciák szerint történjen. Rendelkezzen a kis- és középvállalkozás munkakörelemzésen és munkakör-értékelésen alapuló karriertervvel, valamint teljesítményértékelő rendszerrel, amely hangsúlyt helyez a szükséges képességek, készségek fejlesztésére.

A jelenleg a munkaerőpiacon tartózkodó Y generáció, valamint a munkaerőpiacra belépő Z generáció számára így tehető vonzóvá az adott munkakör. Ők olyan munkahelyen szeretnének dolgozni, ahol van fejlődési potenciál mind saját maguk, mind a szervezet számára.

A szervezet pedig munkatársaik által lesz eredményes, általuk válik sikeressé.

Oszd meg ismerőseiddel